Ανακοινώσεις


 
 
 
 
Authentic speaking recording / Mark sheets

B1
Speaking Recording
Speaking Individual Mark Sheet
Speaking Paper


B2
Speaking Recording 1 Speaking Recording 2
Speaking Individual Mark Sheet 1 Speaking Individual Mark Sheet 2
Speaking Paper 1 Speaking Paper 2


C1
Speaking Recording
Speaking Individual Mark Sheet
Speaking Paper


C2
Speaking Recording
Speaking Individual Mark Sheet
Speaking Paper 
 
 
 
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
Syllabus (All levels)
Ισολογισμός 31/12/2014
Ισολογισμός 31/12/2015

 
 
 


ESOL Exams  Σόλωνος 120, 10681 Αθήνα • 210 38.01.070 & 210 33.000.11 info@examsesol.gr
Copyright © 2014. All rights reserved.