Ανακοινώσεις

NEW GRADING PROFILEPAST PAPERS 2019A
MAY 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019: 14/12/2019

Άλλη μία κατάκτηση
NOCN IS NOW THE NUMBER ONE, LEADING END POINT ASSESSMENT PROVIDER ON THE ROAAO
 
 
 
 
Sample tests
  • Β1
  • Β2
  • Γ1
  • Γ2
Sample 1Sample 2Sample 3
Full test  Test  Keys Test  Keys Test  Keys

Units
   
Listening  Test  Keys  Audio Test  Keys  Audio Test  Keys  Audio
Reading  Test  Keys Test  Keys Test  Keys
Writing  Test  Keys Test  Keys Test  Keys
Speaking  Test  Keys Test  Keys Test  Keys


     Syllabus

 
 
 
 
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
Syllabus (All levels)
Ισολογισμός 31/12/2014
Ισολογισμός 31/12/2015

 
 
 


ESOL Exams  Σόλωνος 120, 10681 Αθήνα • 210 38.01.070 & 210 33.000.11 info@examsesol.gr
Copyright © 2014. All rights reserved.