Ανακοινώσεις


 
 
 
 
Εξετάσεις NOCN - Αττική

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN - Αττική

εκτυπώσιμη έκδοση

Γραπτή Εξέταση: Σάββατο 18/05/2019

Φορέας Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα Εξέταστρα ανά part
για όσους επαναλαμβάνουν
μέρη του test
NOCN B1 09:00 - 11:35 85 € 20 €
  B2 16:30 - 19:05 160 € 30 €
  C1 16:30 - 19:40 140 € 30 €
  C2 09:00 - 12:10 180 € 30 €

Προφορική Εξέταση: Κυριακή 19/05/2019

 • Σειρά προφορικής εξέτασης C1/B2/C2/B1
 • Αιτήσεις συμμετοχής με παράταση έως και 29/03/2019
 • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών υποβάλουν:

  • ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της Palso: www.palso.gr. Τονίζουμε ότι για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
  • τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα
  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου.
  • Τα παραπάνω αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή courier στα γραφεία της Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3300011).

 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλουν:

  • έντυπη αίτηση, (πατήστε εδώ) η οποία απαραιτήτως να συνοδεύεται από:
   • συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο για παροχή άδειας τήρησης & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Πατήστε Εδώ)
   • την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα
   • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου
  Τα παραπάνω αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή courier στα γραφεία της Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681, τηλ. 210 3300011).

 • Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη ΚΞΓ ή για ανεξάρτητους υποψηφίους το όνομα υποψηφίου) και αιτιολογία: εξέταστρα μαθητών για εξετάσεις. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης.
 • Όσοι επαναλαμβάνουν μέρη του test (υποψήφιοι REFER): Ο υποψήφιος που έχει επιτύχει σε 1, 2 ή 3 μέρη του test τα κατοχυρώνει για 3* χρόνια και πρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα να επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που απέτυχε όσες φορές χρειαστεί. Αν έχει αποτύχει σε πάνω από 1 μέρος, οφείλει να επαναλάβει όλα μαζί τα μέρη στα οποία απέτυχε στην ίδια εξεταστική περίοδο που θα επιλέξει. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής υποψηφίου refer ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εισαγωγή του Refer ID code της τελευταίας συμμετοχής στο ίδιο επίπεδο στις εξετάσεις NOCN. *Επισημαίνουμε πως για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2016, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2019.
 • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη Φόρμα Request Form. Για την ειδική φόρμα πατήστε εδώ
  • Γνωμάτευση από Δημόσιο φορέα Επικυρωμένη από ΚΕΠ
  • Προαιρετικά 2 εκθέσεις του υποψηφίου (για περιπτώσεις δυσλεξίας)

  Τα παραπάνω να αποστέλλονται στα γραφεία της Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier, με παράταση έως και 29/03/2019

  Προσοχή: Προκειμένου ένας υποψήφιος να συμμετάσχει με ειδικές συνθήκες πρέπει η Ειδική Φόρμα να αποστέλλεται στην Esol Exams κάθε φορά που κάνει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις, ακόμη και αν έχει καταθέσει δικαιολογητικά σε προηγούμενη εξεταστική.

 • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username - password. Η Esol Exams αποστέλλει ηλεκτρονικά τα δελτία συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανεξάρτητων υποψηφίων.

 
 
 
 
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
Syllabus (All levels)
Ισολογισμός 31/12/2014
Ισολογισμός 31/12/2015

 
 
 


ESOL Exams  Σόλωνος 120, 10681 Αθήνα • 210 38.01.070 & 210 33.000.11 info@examsesol.gr
Copyright © 2014. All rights reserved.